Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng

Vietthang International Development Corporation

ĐÀO TẠO HÀN 6G

Thu, 13-10-2015 | 14:31:00 PM GMT+7 Bản in
Với chất lượng và thương hiệu đào tạo đã được khẳng định, Trung tâm đào tạo Hàn Công nghệ cao VTC vinh dự trở thành một trong những địa chỉ tin cậy và là lựa chọn số một của các công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, kết cấu, xây lắp để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thẩm định trình độ tay nghề Hàn, cấp chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của các công ty nhằm đánh giá trình độ đội ngũ nhân lực kỹ thuật và chứng minh năng lực của mình khi tham gia vào thị trường cạnh tranh chung. Ngày 29/09/2014 vừa qua, Trung tâm đào tạo Hàn Công nghệ cao VTC đã tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế cho Công ty COMA18 với số lượng hơn 20 thợ hàn 6G Tig, Điện theo đặc thù sản xuất của các Công ty COMA18 nhằm hướng tới thi công lắp đặt cho các dự án lớn như Lọc Dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa, Dự án FOMOSA Hà Tĩnh.

Được sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Công ty COMA18 trước khi đào tạo VTC đã sát hạch và đánh giá lại tại tay nghề thợ hàn của công ty để đưa VTC ra chương trình đào tạo phù hợp cho toàn bộ thợ Hàn của Công Ty COMA18. Trong quá trình đào tạo học viên được các chuyên gia hàn quốc tế của VTC trực tiếp giảng dạy những nội dung như An toàn lao động, lý thuyết cơ ban các phương phát hàn, giải đoán các khuyết tật hàn, phương pháp kiểm tra (NDT - siêu âm, chụp chiếu mối hàn), phương pháp kiểm tra phá hủy, các ký hiệu mối hàn, tiêu chuẩn đánh giá ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn MỸ và thời lượng thực hành của mỗi học viên tại trung tâm hàn công nghệ cao VTC chiếm 90% khóa học bình quân 1 ngày 7h thực hành dưới xưởng. Kết thúc khóa học học viên được trung tâm đo lường chất lượng Viêt Nam QUATES I là đơn vị thứ 3 đến đánh giá về ngoại dạng, siêu âm mối hàn sau đó cấp chứng chỉ cho thợ hàn của Công ty COMA18

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn Mỹ ASME IX được QUATES đánh giá đào tạo tại trung tâm hàn VTC.

Kết thúc khóa học Trung tâm Hàn VTC đã gửi báo cáo chi tiết kết quả đào tạo, rút ra các nhận xét về ưu, nhược điểm về kỹ năng nghề của đội ngũ Công nhân kỹ thuật tại các công ty và tư vấn nâng cao chất lượng nguồn thợ Hàn phù hợp với đặc thù sản xuất tại các công ty. Lãnh đạo các công ty tham gia sát hạch đều đánh giá cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức đào tạo và chất lượng đánh giá của đội ngũ Chuyên gia Trung tâm Đào tạo Hàn công nghệ cao VTC