TUYỂN LAO ĐỘNG ĐỨNG MÁY LÀM VIỆC ĐÀI LOAN

1- ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN

2- ĐÀO TẠO

3- CÁC CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN TẠI ĐÀI LOAN, PHÍ XUẤT CẢNH

         -   Đợt 1: 6.000.000 VNĐ, nộp khi nhập học.

         -   Đợt 2: Số tiền còn lại, sau khi có visa và dự kiến lịch bay.

4- CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Công ty làm đầy đủ thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để NLĐ được vay vốn Ngân hàng đi XKLĐ theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước nếu có nhu cầu vay vốn